TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 104-A
Stops list
1. Metro Station Boryspilska
2. Filling Station
3. St. Svitla
4. St. Frunze (Lenina)
5. St. Geofizykiv
6. BUZS
7. St. Komsomolska
8. Avtoservis
9. Silgosptehnika
10. St. Promyslova
11. Kladovysche
12. St. Lermontova
13. St. Shevchenko

1. St. Shevchenko
2. Kladovysche
3. St. Franka
4. St. Promyslova
5. Silgosptehnika
6. St. Avtotransportna
7. Avtoservis
8. School
9. BUZS
10. St. Geofizykiv
11. St. Frunze (Lenina)
12. St. Svitla
13. Filling Station
14. Metro Station Boryspilska