Ostrovskogo st., 62


player_79895
The cost of advertising in the camera frame - 200 UAH. per month
CAM № 683
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: Ostrovskogo st., 62
WEB-CAM DIRECTION: Ostrovskogo st. - 50years Peremogy st.
Ostrovskogo st., 62 - Ostrovskogo st. - 50years Peremogy st.;

ЭТО МЕСТО В НОВОСТЯХ

ЭТО МЕСТО В ВИДЕОСЮЖЕТАХ

TOP 6 POPULAR CAMS


Nemyrivs`ke hwy - Chekhova Street
CAM № 669
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: Nemyrivs`ke hwy - Chekhova Street
WEB-CAM DIRECTION: entrance to the city

Yunosti avenue - Keletska street
CAM № 680
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: Yunosti avenue - Keletska street
WEB-CAM DIRECTION: Kosmonavtiv avenue

50-years Peremogy st., 31
CAM № 682
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Zamostyanskiy
ADDRESS: 50-years Peremogy st., 31
WEB-CAM DIRECTION: 50-years Peremogy st - Kotsybynskogo ave


Maksymovycha street (View from the tower)
CAM № 672
CITY: Vinnytsya
DISTRICT: Leninskyi
ADDRESS: Maksymovycha street (View from the tower)
WEB-CAM DIRECTION: center

ALL CAMERAS >>