Svobody square


player_40212
The cost of advertising in the camera frame - 200 UAH. per month
CAM № 646
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Svobody square
WEB-CAM DIRECTION: Lenina avenue
Svobody square - Lenina avenue;

ЭТО МЕСТО В НОВОСТЯХ

TOP 6 POPULAR CAMS


Konstytutsii square (Palace of Labor)
CAM № 616
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Konstytutsii square (Palace of Labor)
WEB-CAM DIRECTION: metro Radyanska

Konstytutsii square (Palace of Labor)
CAM № 615
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Konstytutsii square (Palace of Labor)
WEB-CAM DIRECTION: Rozy Lyuksemburh square

Svobody square
CAM № 646
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Svobody square
WEB-CAM DIRECTION: Lenina avenue


Kvitky-Osnovyanenka St, 2
CAM № 603
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Dzerzhynskiy
ADDRESS: Kvitky-Osnovyanenka St, 2
WEB-CAM DIRECTION: Konstytusii square

Hvardiitsiv Shyronintsiv street - 50-richchya VLKSM avenue
CAM № 611
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Moskovskiy
ADDRESS: Hvardiitsiv Shyronintsiv street - 50-richchya VLKSM avenue
WEB-CAM DIRECTION: Blyukhera Street

Heroiv Pratsi Street - Akademika Barabashova Street
CAM № 610
CITY: Kharkiv
DISTRICT: Kiyevskiy
ADDRESS: Heroiv Pratsi Street - Akademika Barabashova Street
WEB-CAM DIRECTION: Sydora Kovpaka Street


ALL CAMERAS >>